Årsavstämning den 23 maj

Den 23 maj genomför VALLA Coach årsavstämning i samband med Lean Forum Byggs årsmöte i Stockholm. Anmälan på Lean Forum Byggs hemsida. Välkommen!