Klart med fortsatt finansiering!

Nyhet · Publicerad den 18 december 2018

Kajsa Simu, Lars Stehn och Jarkko Erikshammar.
Kajsa Simu, Lars Stehn och Jarkko Erikshammar.

Nu rullar vi vidare med träning och implementering för att förbättra produktivitet och säkrare utförande på vår arbetsplatser – Formas har beviljat 1,5 miljoner kronor till steg 3 av VALLA Coach för att utforska metoder för kunskapsöverföring. I steg 3 ligger fokus på att komma igång med träningen, att verkställa träningsprogrammet så att VALLA Coach kan få mätbara effekter i byggandet.

Bo Klok, Ikano Bostad, NCC och Veidekke samverkar med Luleå tekniska universitet (LTU), Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola inom ramen för Smart Built Environment testbäddsprojekt för att utveckla företagens egen inneboende förmåga att förbättra industrins konkurrenskraft.
– Här kopplar vi universitetens tredje uppgift med företagens behov av utveckling på ett väldigt innovativt sätt, säger Kajsa Simu, adjungerad universitetslektor i Byggproduktion på LTU och projektledare för VALLA Coach.

Kontakta Kajsa Simu för mer information!