Välkommen till VALLA Coach

VALLA Coach – där ”VALLA” står för VirtuAL LAboratory for industrialized construction – är ett långsiktigt utvecklings- och forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet (LTU) som leds av en styrelse och en centrumledare. Deltagande företag är BoKlok, Ikano Bostad, NCC och Veidekke.

VALLA Coach har som mål att under perioden 2017-18 utveckla en metod för att snabbt läsa av ett byggprojekt och hitta områden för förbättring. Arbetet drivs av LTU i samverkan med Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola med syfte att skapa en mobil enhet, en ”Vallabod”, som på byggarbetsplatsen mäter, analyserar och coachar företag och byggprojekt till effektiva produktionsmetoder.

Läs mer i vår presentationsfolder